Zirve Temaları

Ana Tema

Bir Kadın – Bir Dünya | Güç ve Adalet İnşası İçin Politikalar

Alt Temalar

Kadınlar ve Erkekler; İyilikte Yarışmak

Güç Adalet ve Medeniyet İnşasında Kadın

Küresel Yeni Dengeler, Rekabet Parametreleri ve Kadın

Değişen Devlet Doğası, Beklenti Yönetimi ve Kadın

İnsan Kaynağı İnşasında Model Rol; Anne